Úspešná reprezentácia v ČR

Gratujujeme  sučke "Gita- Aiša z Krivoklátskych hvozdu" a jej majiteľovi Norbertovi Hajasovi k úspechu na Medzinárodných farbiarskych skúškach duričov Zbečno 2014 CZ, kde obsadila  krásne 2. miesto v bodovým ohodnotením 208b. Prajeme veľa zdaru v ďalšej práci!