Dočasná zmena podmienok priznanie titulov CIB a CIE

FCI z dôvodu COVID-19 pristúpilo k dočasnému zľavneniu podmienok pre udeľovanie titulov CIB – CIE,

a to nasledovne :

Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB/CIE z dôvodu Covid 19

CIB (pre plemená, ktoré nemajú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu) a CIE (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

4 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021

rozličné krajiny

3 rozliční rozhodcovia

1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB

CIB (pre plemená, ktoré majú pre získanie titulu predpísanú skúšku z výkonu)

2 čakateľstvá/tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021

1 krajina

2 rozliční rozhodcovia

1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom/titulom CACIB