VERDI

Narodený: 12. 05.2019 import z Talianska

Otec: Horvari Edvard x Matka: Nespola

Výstavy: 4xV1, 1x V3, 1x CAJC, 1x BOJ, 3x CAC, 1x CACIB, 1x Res CACIB, 3x BOB

Skúšky: Klubová skúška stopových prác

DBK A/A, DLK A/A