Špeciálna výstava Bloodhoundov klubu CZ, 8.9.2018

Rekreační středisko Hálův mlýn - Lažánky 42, 664 71; rozhodkyňa Martina Hegr Klivarová

Klubová výstava s udeľovaním CAC, Donovaly 05.05.2018

Týmto, by sme Vás chceli pozvať na Klubovú výstavu plemena bloodhound. Už tradične  na Donovaloch , ktorá sa uskutoční 05.05.2018 na tradičnom mieste Donovaly, Mistríky pred chatou Vodár. Pozvanie na posudzovanie  našich miláčikov prijala pani Ing. Iva  Černohubová z Českej republiky . Tešíme sa na stretnutie

Dôležitý oznam- uznesenie prezídia SKJ

 Prezídium SKJ schválilo zmenu v organizačnom postupe potvrdzovania čakateľstiev a titulov: CAJC, CAC, reserve CAC, CACIB, reserve CACIB, BOS, BOB, BOJ.

Česká klubová výstava 2017

Česká klubová výstava s Sue Emrys-Jones z UK sa uskutoční  10.6. na Konopišti.

Špeciálna výstava Bloodhoundov, Dvorianky 13.05.2017

 Týmto Vás všetkých pozývame na Špeciálnu výstavu bloodhoundov so zadávaním titulu CAC, ktorá sa uskutoční pri Oblastnej výstave v Dvoriankách s rozhodcom pánom Václavíkom. Propozície s prihláškou v jednom dokumente si môžete stiahnuť nižšie, prípadne na stránke výstavy : http://www.slovakiadog.sk/?page_id=686

Klubová výstava, Donovaly 10.06.2017

Týmto by sme Vás chceli pozvať na KLubovú výstavu plemena bloodhound na Donovaloch , ktorá sa uskutoční 10.06.2017 na tradičnom mieste Donovaly, Mistríky pred chatou Vodár. Pozvanie na posudzovanie  našich miláčikov prijal pán Ján Ryk z Poľska. Tešíme sa na stretnutie

Oprava termínu uzávierky: v propozíciach je uzávierka prihlášok do 3.6.2017. Zmena toho termínu je na 26.5.2017. Ďakujeme za pochopenie

Gratulácia k úspechu

   Dňa 17.9.2016 v Zbečne vyhral medzinárodné fabiarske skúšky s udelením pracovného titulu CACT  

pes Luis Iseb s vodičom Mgr. Rastislavom Bartalom. K tomu krásnemu kynologického úspechu im

obom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie.

Klub Sv. Huberta

Stránky

Subscribe to Front page feed